Герб Хмельницької області

Звернення Земляцтва вихідців із Хмельницької області в Москві до керівництва України та РФ

Шановні земляки! Земляцтвом вихідців із Хмельницької області в Москві підготовлена заява у зв'язку із заявами керівництва Росії про готовність забезпечити інформаційну присутність України в РФ. Пропонуємо й іншим організаціям української діаспори підтримати наше звернення до керівництва України та РФ! Після його підписання нашими організаціями дане звернення буде оприлюднене в ЗМІ та передане до державних органів влади Росії та України.

Звернення Земляцтва вихідців із Хмельницької області в Москві до керівництва України та РФ у зв'язку із питанням інформаційної присутності України в РФ

Члени Земляцтва вихідців з Хмельницької області в Москві із задоволенням сприйняли інформацію про те, що Росія готова сприяти трансляції українських телевізійних каналів на території РФ. Уперше про це було заявлено на спільній прес-конференції Президентів України Віктора Януковича й Російської Федерації Дмитра Медведєва 5 березня 2009 року. Потім дане питання детально розглядалося на нараді щодо інформаційної присутності країн СНД у Росії, яка відбулась 10 березня в Президента РФ.

Ми вітаємо готовність російського керівництва вирішити питання інформаційної присутності України в Росії. Адже численні українці, що є повноправними громадянами Росії, а також трудові мігранти, які привносять значний внесок у розвиток економіки РФ, мають повне право на збереження зв'язку з Батьківщиною.

Тим більше це актуально в сучасних умовах, коли між Україною й Росією відновляються повноцінні відносини: зараз як ніколи інформацію про ситуацію в сусідній країні необхідно одержувати "з перших рук". Адже українцям і росіянам, співіснуючи в єдиному інформаційному просторі, у міждержавних відносинах важливо мати дорогу із двобічним рухом.

За попередньою домовленістю Президентів, на даному етапі мова йде лише про трансляцію одного українського телеканалу. Ми усвідомлюємо обмеженість технічних можливостей, а також необхідність надання інформаційної присутності в Росії й іншим країнам СНД. У той же час просимо керівництво Росії врахувати той факт, що така кількість не відбиває численну палітру українських ЗМІ, а також повністю не задовольнить інформаційно-культурні потреби українців, які проживають постійно або тимчасово в РФ.

Так само як і недостатньо це було б росіянам в Україні, для яких керівництвом України створені й будуть продовжувати створюватися умови для задоволення їх національно-культурних запитів.

Тому просимо Президента Росії Дмитра Медвєдєва розглянути можливість щодо збільшення кількості українських телеканалів, які матимуть змогу вести трансляцію на території РФ. Упевнені, що такий крок стане важливим інструментом збереження й поглиблення відносин дружби й взаємної довіри між народами України й Росії.

У той же час ми усвідомлюємо, що багато чого буде залежати й від української сторони - яким чином Київ зможе забезпечити запити своїх співвітчизників (і не тільки в Росії) на одержання інформації з України.

У цьому зв'язку вважаємо за доцільне розширення сегменту іноземного мовлення України на закордонні країни. Зокрема, крім традиційних інформаційно-культурних каналів в української діаспори існує нагальна потреба в спеціалізованому музичному каналі для молоді - за аналогією з досвідом провідних держав світу*. Адже саме молодь - це майбутнє України. І навіть перебуваючи за межами країни таким чином молодь зможе зберігати зв'язок з Батьківщиною, а також нести українську культуру в міжнародне співтовариство.

Крім того, українська музика - це те реальне надбання України, яке не підвладно часу, кон'юнктурі й політичній ситуації.

Закликаємо Президента України Віктора Януковича, культурне й музичне співтовариство країни, а також небайдужих медіаменеджерів і медіабізнесменів підтримати дану ініціативу й взяти участь у створенні спеціалізованого телеканалу української музики з мовленням на закордонні країни.

Обращение Землячества выходцев из Хмельницкой области в Москве к руководству Украины и РФ в связи с вопросом информационного присутствия Украины в РФ

Члены Землячества выходцев из Хмельницкой области в Москве с удовлетворением восприняли информацию о том, что Россия готова содействовать трансляции украинских телевизионных каналов на территории РФ. Впервые об этом был заявлено на совместной пресс-конференции Президентов Украины Виктора Януковича и Российской Федерации Дмитрия Медведева 5 марта 2009 года. Затем данный вопрос детально рассматривался 10 марта на совещании по вопросу информационного присутствия стран СНГ в России у Президента РФ.

Мы приветствуем готовность российского руководства решить вопрос информационного присутствия Украины в России. Ведь многочисленные украинцы, являющиеся полноправными гражданами России, а также трудовые мигранты, которые привносят значительный вклад в развитие экономики РФ, имеют полное право на сохранение связи с Родиной.

Тем более это актуально в современных условиях, когда между Украиной и Россией возобновляются полноценные отношения: сейчас как никогда необходимо получать информацию о ситуации в соседней стране «из первых рук». Ведь украинцам и россиянам, сосуществуя в едином информационном пространстве, в межгосударственных отношениях важно иметь дорогу с двусторонним движением.

По предварительной договоренности Президентов, на данном этапе разговор идет только о трансляции одного украинского телеканала. Мы осознаем ограниченность технических возможностей, а также необходимость предоставления информационного присутствия в России и другим странам СНГ. В то же время просили бы руководство России учесть тот факт, что такое количество украинских каналов не отражает многочисленную палитру украинских СМИ, а также полностью не удовлетворит информационно-культурные потребности украинцев, проживающих постоянно или временно в РФ.

Равно как и недостаточно это было бы россиянам в Украине, для которых руководством Украины созданы и будут продолжать создаваться условия для удовлетворения их национально-культурных запросов.

Поэтому мы просим Президента России Дмитрия Медведева рассмотреть возможность увеличения количества украинских телеканалов, которые будут иметь возможность транслироваться на территории РФ. Уверены, что такой шаг послужит важным инструментом сохранения и углубления отношений дружбы и взаимного доверия между народами Украины и России.

В тоже время мы осознаем, что многое будет зависеть и от украинской стороны – каким образом Киев сможет обеспечить запросы своих соотечественников (и не только в России) на получение информации из Украины.

В этой связи считаем целесообразным расширения сегмента иностранного вещания Украины на зарубежные страны. В частности, кроме традиционных информационно-культурных каналов у украинской диаспоры существует реальная потребность в специализированном музыкальном канале для молодежи – по аналогии с опытом ведущих стран мира*. Ведь именно молодежь – это будущее Украины. И, даже находясь за пределами страны, молодежь таким способом сможет сохранять связь с Родиной, а также нести украинскую культуру в международное сообщество.

Кроме того, украинская музыка – это то реальное достояние Украины, которое не подвластно времени, конъюнктуре и политической ситуации.

Призываем Президента Украины Виктора Януковича, культурное и музыкальное сообщество страны, а также неравнодушных медиаменеджеров и медиабизнесменов поддержать данную инициативу и принять участие в создании специализированного телеканала украинской музыки с вещанием на зарубежные страны.

З повагою,

Земляцтво вихідців з Хмельницької області в Москві

Голова правління Земляцтва Валентин Косарик.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її., http://khmelnychane.ru

На світлині: Герб Хмельницької області.

P.S. Звернення Земляцтва вихідців із Хмельницької області в Москві до керівництва України та РФ у зв'язку із питанням інформаційної присутності України в РФ вже підтримали:

1.Товариство української культури Хабаровського краю "Зелений клин". Голова товариства - Марко Прокопович.

2. Сахалинская региональная общественная организация украинцев "Киевская Русь". Председатель - Григорий Крещенецкий, почетный член СРООУ "Киевская Русь" Николай Засенко.

3. Лазаревский Центр української культури міста Сочі. Директор - Ганна Гніденко.

4. Ярославская региональная общественная организация украинской культуры "Украинский центр "Просвита". Председатель - Марина Медяник.

Закликаємо інші організації української діаспори в Росії, а також небайдужих співвітчизників, підтримати це звернення. Підтримати звернення можна за адресою Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. або в коментарях на сторінці в ЖЖ - http://khmelnychane-ru.livejournal.com. Для цього потрібно вказати П.І.Б. та населенний пункт.

Додатки:

Хмельницкое землячество в Москве отметило 5-летие своего существования

Хмельницкое землячество в Москве отметило 5-летие своего существования. Празднование прошло в Национальном культурном центре Украины в Москве. Поздравить бывших хмельничан с мини-юбилеем их организации пришли представители государственных органов Москвы и Московской области, Посольства Украины в РФ, а из Украины прибыла делегация Хмельницкой области.

Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ Константин Грищенко выразил благодарность активистам землячества за укрепление культурных, научных и экономических связей регионов России с Хмельницкой областью. Он также отметил, что Хмельницкое землячество является самым активным и самым организованным среди землячеств в России и является примером для многих. «Я хотел бы акцентировать внимание, что сейчас открываются новые возможности и создается другая атмосфера для взаимодействия между двумя странами. Я призываю присутствующих членов землячества использовать эти возможности для развития украино-российских и российско-украинских отношений», сказал К.Грищенко.

Губернатор Хмельницкой области Иван Гавчук в свою очередь сообщил, что приятно удивлен признанием его земляков со стороны Посольства. В свою очередь он пообещал, что будет делать все, чтобы «вы не чувствовали себя чужыми, когда будет приезжать к себе на родину». Губернатор также наградил земляков грамотами областной и районных администраций, а также презентовал сувенир – хмельницкий хлеб, большой шмат сала и бутылку самогона.

На встрече члены землячества оценили результаты работы руководства за 2009 год, а также наметили планы на следующий год. По словам Председателя правления землячества Валентина Косарика, главной задачей в текущем году является достойно отметить 65-летнюю годовщину победы в Великой Отечественной войны и чествование ветеранов Хмельницкой области.

Кроме того, он призвал присутствующих больше подключать к мероприятиям землячества молодежь. Для этого поступило предложение организовать в этом году поездку делегации детей членов землячества на курорт "Сатанов" в  Хмельницкой области для отдыха и ознакомления с достопримечательностями края, а губернатор Хмельницкой области тут же пообещал окать поддержку в этом вопросе.

Региональная общественная организация "Землячество выходцев из Хмельницкой области" создана в апреле 2005 года для укрепления, координации и объединения выходцев из Хмельнитчины и других областей, которые проживают на территории РФ. Землячество объединяет более 250 человек.

УКРИНФОРМ. 20.02.10.

Влада та “Земляцтво вихідців з Хмельницької області” в Росії визначають напрямки співпраці

У зеленій залі міської ради відбулась зустріч Хмельницького міського голови Сергія Мельника з представниками регіональної громадської організації “Земляцтво вихідців з Хмельницької області” у місті Москві та Підмосков’ї Російської Федерації. Організацію представляла делегація у складі восьми осіб: Валентин Косарик – генерал-лейтенант запасу, голова правління земляцтва, керівник делегації; Микола Танасійчук – депутат міської ради міста Балашиха Московської області, директор ВАТ “Майдан-альтернатива”; Володимир Стракович – генеральний директор ВАТ “Тетис”; Дмитро Кучерук – директор кінофотоцентру “Алмазный глаз” при уряді міста Москви; Юрій Бабій – директор ВАТ “Майстер”; Микола Ковальчук – заступник начальника ВДІБДР м. Москви; Олександра Кудіна – головний адміністратор Народного артиста Росії Володимира Винокура, член правління земляцтва; Богдан Мудрак – головний архітектор м. Люберці Московської області.

У зустрічі взяли участь секретар міської ради Валерій Лесков та керуюча справами виконавчого комітету Людмила Черевченко.

Регіональна громадська організація “Земляцтво вихідців з Хмельницької області” створена для зміцнення єдності, координації і об’єднання громадян, вихідців із Хмельницької області та інших областей, які проживають на території Російської Федерації. На сьогодні організація, яка створена у 2005 році, об’єднує понад 250 подолян, котрі живуть і працюють у Москві. До активу земляцтва входять сотні людей різних галузей: науки, виробництва, архітектури, культури, державного управління. “Найголовніша мета нашого візиту – зазначив під час зустрічі голова земляцтва, який є вихідцем з міста Шепетівки Хмельницької області, Валентин Косарик – участь у заходах до 65-річниці визволення міста Хмельницького і Хмельницької області від німецько-фашистських загарбників, віддати данину пам’яті загиблим воїнам-визволителям. Друга – відновити втрачені зв’язки в економічній, господарській, культурній та інших сферах, активізувати роботу із містом Хмельницьким, районами області”.

Міський голова Сергій Мельник окреслив економічну ситуацію у Хмельницькому, розповів про перспективи розвитку окремих галузей міста. Під час обговорення учасники зустрічі визначили декілька напрямків співпраці, зокрема в гуманітарній та культурній сферах. Сергій Іванович висловив впевненість й у відродженні економічних зв’язків та взаємовигідної співпраці обох сторін. “Сьогодні ми визначили декілька напрямків співпраці – наголосив міський голова. – В перспективі хотілося б відновити ті економічні зв’язки, які були притаманні нашим підприємствам”. Підсумовуючи зустріч, Сергій Іванович запропонував представникам земляцтва надати конкретні пропозиції з подальшим вивченням і залученням обох сторін до співробітництва.

Під час зустрічі голова правління Московського земляцтва Валентин Косарик від Комітету у справах воїнів-інтернаціоналістів при Раді Керівників Урядів держав-учасниць СНД вручив секретарю міської ради Валерію Лескову медаль “20 лет вывода советских войск из Афганистана”. На завершення зустрічі представники обох сторін обмінялися пам’ятними сувенірами.

Перебуваючи на Хмельниччині члени делегації зустрілися з керівниками міста й області. Найближчим часом за результатами проведених зустрічей передбачається підписати угоду про співпрацю між Московським земляцтвом, керівництвом міста та області.

Делегація перебуватиме на Хмельниччині до 26 березня. З метою подальших ймовірних інвестицій у розвиток зеленого туризму протягом часу перебування на Хмельниччині представники земляцтва планують відвідати державний історико-архітектурний заповідник “Меджибіж” та Кам’янець-Подільський історико-архітектурний заповідник.

Предметна розмова, обмін думками, взаємне зацікавлення у надійному і тривалому партнерстві ? перші результати візиту, за якими обов’язково будуть наступні.

http://www.proskurov.info/index.php?option=com_content&view=article&id=1778:2009-03-25-16-59-37&catid=31:general&Itemid=49

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка