Друк
Розділ: Земляцтва регіонів України

Віце-президент московського Земляцтва хмельничан Василь Дупак"Земляцтво вихідців з Хмельницької області" готує довідник про видатних хмельничан Москви і Московської області

Громадська організація «Земляцтво вихідців з Хмельницької області» провела 17 листопада в Москві вечір, де зібралися представники земляцтва російської столиці і Московської області.

Член правління організації Василь Дупак у вітальному слові нагадав, що земляцтво існує вже 3 роки і виразив подяку керівництву та іншим представникам земляцтва, які, як і «всі члени земляцтва, роблять все можливе, щоб ми зустрічалися, щоб жили дружньо, підтримували історичні традиції і мали можливість сдружити своїх дітей». За його словами, «Земляцтво вихідців з Хмельницької області» підтримуює тісні зв'язки з іншими земляцтвами, Посольством України в РФ, Культурним центром України в Москві, а також з історичною батьківщиною. Пан Дупак розповів, що на запрошення властей Хмельницької області нещодавно відбувся візит делегації земляцтва на святкування 70-ліття області, де керівництвом області була відмічена діяльність земляцтва в Росії, «яке не забуває свою малу сім'ю». Член правління організації нагадав, що вже створена книга в хмельницькому земляцтві і найближчим часом повинен вийти довідник у видатних хмельничанах Москви і Московської області.

Василь Дупак з гордістю відзначив, що в залі знаходяться «кращі представники Русі і Хмельницької області, які стали яскравими і впливовими представниками законодавчої влади, силових структурах, культурі, мистецтві, промисловості і агропромисловому комплексі, підприємництві, освіті і охороні здоров'я». «Сьогоднішній сімейний вечір земляцтва повинен стати добрим початком добрих традицій і продовженням тих традицій, які були у нас і в Україні і повинні продовжуватися тут, на московській земля», сказав Василь Дупак.

Гість вечора - голова земляцтва «Хмельнітчина» в Києві Михайло Каплун також виразив упевненість в тісних зв'язках між земляками, «не дивлячись на те, що впродовж 17 років живемо в різних країнах».

На вечері вшановували також популярного українського співака Олега Дзюбу. Голова правління "Земляцтво вихідців з Хмельницької області" Валентин Косарік привітав артиста з 30-річчям творчої діяльності і за дорученням Національного комітету нагород Російської Федерації вручив йому російський орден Михайла Ломоносова "За особистий внесок в світове мистецтво".

Під час вечора гостей вітали Київський ансамбль української пісні і танцю «Едельвейс» під керівництвом Варвари Вовк, володар гран-прі численних всеукраїнських фестивалів Анастасія Компанець, співаки Вадим Завада, Олег Дзюба і Олександра Кудіна, які представили присутнім захоплюючу українську інструментальну музику, запальний танок і естрадну шоу програму.

Довідка.

Регіональна громадська організація «Земляцтво вихідців з Хмельницької області», яка створена для зміцнення єдності, координації і об'єднання громадян, вихідців з Хмельницької і других областей, що проживають на території Російської Федерації, зареєстрована 12 квітня 2005 року. З моменту створення Земляцтва, в нім об’єднані більше 200 чоловік, що проживають в м. Москві і області. Серед них державні діячі, керівники і заступники керівників різного рівня державних установ і комерційних структур, відомі діячі науки і мистецтва, генерали, офіцери і ветерани силових структур та інші особи.

Ігор Соловій

20.11.07

"Землячество выходцев из Хмельницкой области" готовит справочник о выдающихся хмельничанах Москвы и Московской области

Общественная организация «Землячество выходцев из Хмельницкой области» провела 17 ноября в Москве вечер, где собрались представители землячества российской столицы и Московской области.

Член правления организации Василий Дупак в приветственном слове напомнил, что землячество существует уже 3 года и выразил благодарность руководству и другим представителям землячества, которые, как и «все члены землячества, делают все возможное, чтобы мы встречались, чтобы жили дружно, поддерживали исторические традиции и имели возможность сдружить своих детей».

По его словам, «Землячество выходцев из Хмельницкой области» поддерживают тесные связи с другими землячествами, Посольством Украины в РФ, Культурным центром Украины в Москве, а также с исторической родиной. В.Дупак рассказал, что по приглашению властей Хмельницкой области недавно состоялся визит делегации землячества на празднование 70-летия области, где руководством области была отмечена деятельность землячества в России, «которое не забывает свою малую семью».

Член правления организации напомнил, что уже создана книга в хмельницком землячестве и в ближайшее время должен выйти справочник в выдающихся хмельничанах Москвы и Московской области.

В.Дупак с гордостью отметил, что в зале находятся «лучшие представители Руси и Хмельницкой области, которые стали яркими и влиятельными представителями законодательной власти, силовых структурах, культуре, искусстве, промышленности и агропромышленном комплексе, предпринимательстве, образовании и охране здоровья». «Сегодняшний семейный вечер землячества должен пол хорошим началом добрых традиций и продолжением тех традиций, которые были у нас и в Украине и должны продолжаться здесь, на московской земля», сказал Василий Дупак.

Гость вечера - председатель землячества «Хмельнитчина» в Киеве Михаил Каплун также выразил уверенность в тесных связях между земляками, «несмотря на то, что на протяжении 17 лет живем в разных странах».

На вечере чествовали также популярного украинского певца Олега Дзюбу - председатель правления "Землячество выходцев из Хмельницкой области" Валентин Косарик поздравил артиста с 30-летием творческой деятельности и по доверенности Национального комитета наград Российской Федерации вручил нему русский орден М.В.Ломоносова "За личный взнос в мировое искусство".

В ход вечера гостей приветствовали Киевский ансамбль украинской песни и танца «Эдельвейс» под руководством Варвары Вовк, обладатель гран-при многочисленных всеукраинских фестивалей Анастасия Компанэць, певец Вадим Завада, Олег Дзюба и Александра Кудина, которые представили присутствующим захватывающую украинскую инструментальную музыку, зажигательные танцы и эстрадную шоу программу.

СПРАВКА. Региональная общественная организация «Землячество выходцев из Хмельницкой области», которая создана для укрепления единства, координации и объединения граждан, выходцев из Хмельницкой и вторых областей, проживающих на территории Российской Федерации, зарегистрирована 12 апреля 2005 года.

С момента создания Землячества, в нем состоят более 200 человек, проживающих в г. Москве и области. Среди их государственные деятели, руководители и заместители руководителей разного уровня государственных учреждений и коммерческих структур, известные деятели науки и искусства, генералы, офицеры и ветераны силовых структур и другие лица.

Игорь Соловей

На світлині: Віце-президент московського Земляцтва хмельничан Василь Дупак.

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.">Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.