Друк
Розділ: УВКР
Заслухавши і обговоривши звіт Голови УВКР Михайла Гориня, звіт голови Секретаріату УВКР Максима Розумного, звіт Контрольно-ревізійної комісії УВКР та низку інших питань щодо діяльності УВКР протягом 2004 року та планів на 2005 рік, Збори Президії УВКР, констатують:

м.Київ 24-25 лютого 2005 р.

 

Голова зборів: М. Плав’юк

Секретар: І. Козловський

 

 

Заслухавши і обговоривши звіт Голови УВКР Михайла Гориня, звіт голови Секретаріату УВКР Максима Розумного, звіт Контрольно-ревізійної комісії УВКР та низку інших питань щодо діяльності УВКР протягом 2004 року та планів на 2005 рік, Збори  Президії УВКР, констатують:

Впродовж 2004 року Секретаріат УВКР успішно виконав завдання, визначені „Календарним планом діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради протягом 2004 р.”, „Календарним плану фінансової підтримки Української Всесвітньої Координаційної Ради у 2004 році” та  „Загальною ухвалою Зборів представників організацій-членів УВКР”, які відбулися 19-20 березня 2004 року. Діяльність УВКР здійснювалася протягом звітного періоду у річищі виконання рішень ІІІ Всесвітнього форуму українців та Національної програми „Закордонне українство” на період до 2005 року. При цьому основна увага приділена була налагодженню безпосередніх контактів з українськими громадами зарубіжжя та вдосконаленню структури і нормативної бази діяльності УВКР. Цьому не стали на перешкоді значні втрати у фінансових ресурсах, що мали місце у зв’язку з частковим припиненням державного фінансування та вкрай незадовільним виконанням більшістю організацій-членів УВКР своїх зобов’язань щодо сплати членських внесків.

Організаційна та координаційна робота Секретаріату УВКР у 2004 році була підпорядкована головному завданню, визначеному попередніми Зборами – підготовці до проведення IV Всесвітнього форуму українців.

Завдяки оновленню принципів і технології роботи Секретаріату УВКР, план діяльності УВКР за 2004 рік реалізовано в основних його напрямах, а також започатковано нові важливі напрями діяльності УВКР в Україні та за її межами.

Координаційна робота була спрямована не тільки на проведення ознайомчо-координаційних поїздок делегацій УВКР, але й на налагодження плідного і перспективного співробітництва організацій-членів УВКР між собою та з іншими громадськими організаціями, органами державної влади, урядами іноземних держав.

Наукова та дослідницька діяльність УВКР у 2004 році була зорієнтована на систематичне вивчення стану українських громад, їхніх потреб та можливостей активізації їхньої діяльності. Цій меті підпорядковані були безпосередні контакти, а також проведення науково-практичних конференцій і „круглих столів”, збір інформації від громад.

Провідним орієнтиром діяльності УВКР стало пробудження національної свідомості  української молоді. З цією метою започатковано програми УВКР “Українській молоді – українську культуру” та “Українській молоді – українську освіту”.

Звітний період став періодом посилення присутності УВКР в інформаційному полі України та оптимізації структури прес-служби.

За браком фінансування видавничі плани УВКР 2004 року не були реалізовані.

 

 

З огляду на викладене вище Збори Президії УВКР ухвалили:

1. Звіти Голови УВКР і голови Секретаріату УВКР про діяльність у 2004 р. затвердити.

 

2. Визнати діяльність УВКР протягом 2004 року задовільною.

 

3. Звіт Контрольно-ревізійної комісії УВКР прийняти до відома.

 

4. Обрати Провід УВКР у складі: М.Горинь (Голова УВКР), М.Розумний (голова Секретаріату), П.Мовчан, М.Плав’юк (від України), В.Педенко, М.Шкамбара, Л.Довгович (від Західної діаспори), М.Парипса, О.Руденко-Десняк (від Східної діаспори).

 

5. Головним напрямом роботи УВКР у 2005 році слід вважати підготовку і проведення ІV Всесвітнього Форуму українців.

 

6. Провести IV Всесвітній форум українців у Києві 20-22 серпня 2005 р.

 

7. Покласти функції громадського оргкомітету Форуму на Президію УВКР.

 

8. Визначити квоту представництва делегатів IV Всесвітнього форуму українців за пропорцією: 100 чол. від України; 100 чол. від Західної діаспори; 100 чол. від Східної діаспори.

 

9. Доручити Голові УВКР спільно з Проводом УВКР узгодити з органами державної влади України склад і механізми роботи Оргкомітету ІV Всесвітнього Форуму українців.

 

10. Доручити Секретаріату УВКР та членам-організаціям УВКР забезпечити висунення і реєстрацію делегатів ІV Всесвітнього Форуму українців.

 

11. Доручити Секретаріату УВКР організувати збір та узагальнення пропозицій до програми ІV Всесвітнього Форуму українців, а також до Національної програми «Закордонне українство» на період до 2010 р.

 

12. Провести засідання постійно діючих секцій УВКР до 1 червня 2005 р. з метою широкого залученя їхніх учасників до розробки та реалізації програми ІV Всесвітнього Форуму українців.

 

13. Прийняти Положення «Про членство в УВКР» та реалізувати його норми й вимоги шляхом перереєстрації членів УВКР до 1 липня 2005 р.

 

14. Прийняти положення про відзнаки УВКР та нагородити ними представників українських громад та вітчизняних громадських організацій, а також державних та громадських діячів України і зарубіжжя з нагоди проведення ІV Всесвітнього Форуму українців у серпні 2005 року в м. Києві.