Емблема УВКР
Емблема УВКР

Долучаймося до обговорення та доробку документу!

Готуючись до парламентських слухань «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», які відбудуться 03 липня 2013 року в м. Києві, вул.Грушевського,5, в залі пленарних засідань Верховної Ради України, Президія УВКР розробила проект Рекомендацій, які обговорюватимуться під час Слухань, а потім будуть затверджені їхніми учасниками, як заключний документ.

Пропонуємо всім бажаючим, а найперше представникам трудової міграції, включитися в обговорення та доробку вказаного документу.

Свої пропозиції щодо запропонованих Рекомендацій просимо надсилати на адресу УВКР: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

парламентських слухань на тему:

«Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення»

Учасники парламентських слухань на тему: «Українська трудова міграція: стан, проблеми та шляхи їх вирішення», що відбулися 3 липня 2013 року, відзначають:

У сучасному глобалізованому світі проблема трудової міграції є однією з найважливіших для національної безпеки як країн походження трудових мігрантів, так і приймаючих держав. Саме тому Україна, яка зі здобуттям своєї Незалежності стала не тільки притягальним магнітом для світового українства попередніх хвиль еміграції, але й значним постачальником робочої сили, потребує виваженої державної політики щодо цієї частини своїх співгромадян. Конституційний обов'язок нашої держави щодо задоволення соціально-економічних, національно-культурних і мовних потреб українців, які проживають за кордоном, зумовлює також необхідність вироблення дійових механізмів реалізації цієї політики у зазначеній сфері.

Україна вже має певну нормативно-правову базу у цій галузі. Так, 2006 р. було ратифіковано Європейську соціальну хартію, 2007 р. - Європейську конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів, 2011 р. - Конвенцію про правовий статус трудящих-мігрантів і членів їхніх сімей держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Прийнято Закон України "Про правовий статус закордонних українців", діє Державна програма співпраці із закордонними українцями та інші законодавчі акти.

З огляду на динаміку міграційних процесів постало питання про необхідність врегулювання на законодавчому рівні статусу українських трудових мігрантів. Україна має вбачати в трудових мігрантах не лише об'єкт державної уваги, а й суб'єкт тісної співпраці. З цією метою потребує подальшого вдосконалення координація дій органів державної влади та провідних осередків трудових мігрантів, зокрема Української Всесвітньої Координаційної Ради.

У збереженні національно-культурної самобутності українських трудових мігрантів важлива роль належить українським школам, студіям, просвітницьким товариствам, культурно-мистецьким об'єднанням. Їх кількість у місцях компактного проживання українських трудових мігрантів є вкрай недостатньою. Залишаються невирішеними питання підготовки фахівців для викладання в українських школах і центрах, забезпечення українськими підручниками, відповідними навчально-інформаційними та методичними посібниками, інвентарем.

Актуальною залишається проблема повернення трудових мігрантів на Батьківщину. З цією метою нагальною є потреба розробити і запровадити Державну програму, яка передбачала б допомогу при перетині кордону, облаштуванні трудових мігрантів, здобутті ними робочого місця та започаткуванні власного бізнесу.

З метою якнайповнішого задоволення соціально-економічних, національно-культурних, мовних, освітніх, інформаційних потреб українських трудових мігрантів, збереження їх національної ідентичності, удосконалення організаційних та правових засад співпраці з ними учасники парламентських слухань

р е к о м е н д у ю т ь:

1. Президенту України:

у рамках здійснення керівництва зовнішньополітичною діяльністю, проведення переговорів та укладення міжнародних договорів порушувати питання щодо сприяння і підтримки закордонних українців та громадян України, які перебувають за кордоном, приділяти увагу інституційному зміцненню дипломатичних представництв України, передусім у країнах з численними українськими громадами,розширити число зустрічей та інших контактів з ними. Забезпечити виконання норми закону щодо утворення центрального органу виконавчої влади з питань закордонних українців.

2. Раді національної безпеки і оборони України:

- розробити концепцію державної політики щодо українських трудових мігрантів на 2013-2015 роки.

- розглянути на окремому засіданні питання захисту українських громадян з метою усунення загроз їх життю і здоров'ю внаслідок терористичних актів, викрадень і торгівлі людьми.

3. Верховній Раді України:

1) В другому півріччі 2013р прийняти Закон України «Про зовнішню трудову міграцію»,в якому законодавчо визначити статус українських трудових мігрантів та членів їх сімей, соціально-економічні, освітні, культурні та інші гарантії для них.

2) В другому півріччі 2013р внести зміни до виборчого законодавства України щодо повного забезпечення реалізації виборчих прав громадян України, які перебувають за кордоном.

3) постійним делегаціям Верховної Ради України посилити співпрацю в рамках міжпарламентського співробітництва з метою привернення уваги парламентів інших держав до проблем дотримання прав українських трудових мігрантів.

4) Відмінити норму закону щодо обкладення прибутковим податком грошових переказів трудових мігрантів.

4. Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини:

Посилити здійснення контролю за дотриманням прав громадян України, які перебувають за кордоном, зокрема трудових мігрантів, розширити співпрацю у цьому напрямі з омбудсменами інших парламентів.

5. Кабінету Міністрів України:

1) Разом з парламентаріями та представниками громадських організацій трудових мігрантів розробити та подати у жовтні 2013р до Верховної Ради України проект закону «Про зовнішню трудову міграцію».

2) Забезпечити в повному обсязі виконання заходів Державної програми співпраці із закордонними українцями на період до 2015 року.

3) Розробити комплексну програму на 2014 - 2019 рр. сприяння поверненню громадян України, які перебувають за кордоном, на Батьківщину, передбачивши для них податкові, митні, інвестиційні пільги;

4) Під час підготовки проектів законів про Державний бюджет України передбачати належне фінансування видатків на здійснення співпраці із закордонними українцями, українськими трудовими мігрантами та їх громадськими організаціями, у тому числі на:

? сприяння діяльності українських культурно-інформаційних центрів в іноземних державах, де проживають закордонні українці та трудові мігранти, забезпечення діяльності Української Всесвітньої Координаційної Ради;

? облаштування приміщень для громад закордонних українців, осередків української культури, бібліотек, українських шкіл та класів за кордоном технічними засобами навчання, оргтехнікою, інвентарем, меблями;

? придбання книг, зокрема підручників, навчально-методичної літератури, навчальної аудіо- та відеопродукції для надання допомоги у комплектуванні бібліотек, забезпеченні потреб навчальних закладів (класів, кафедр, відділень, факультетів навчальних закладів) іноземних держав, у яких вивчається українська мова;

? проведення семінарів, занять, конкурсів для викладачів україністики навчальних закладів іноземних держав, де компактно проживають українці;

? надання підтримки Інтернет-виданням і друкованим засобам масової інформації закордонних українців та українських трудових мігрантів.

5) Посилити координацію діяльності центральних та місцевих органів виконавчої влади України у сфері розбудови відносин із українськими трудовими мігрантами.

6) Посилити міжвідомчу взаємодію з органами влади іноземних держав, які реалізують державну політику щодо закордонних українців.

7) Активізувати співпрацю з громадськими організаціями українських трудових мігрантів щодо: забезпечення їхніх прав за кордоном.

8) Активізувати переговорний процес щодо укладення двосторонніх міжнародних договорів між Україною та іноземними державами про працевлаштування та соціальний захист трудових мігрантів, взаємне визнання документів про освіту, визнання українських посвідчень водія та взаємозарахування пенсійного стажу.

9) забезпечити лібералізацію митних процедур стосовно ввезення власного майна, придбаного за кордоном, для громадян України - трудових мігрантів, які повертаються на постійне проживання в Україну;

10) Розширити за обсягами і напрямами мовлення регулярну трансляцію українських теле- та радіопрограм на країни компактного проживання українців, сприяти відкриттю в них нових кореспондентських пунктів вітчизняних засобів масової інформації.

Передрук: Сайт УВКР http://www.uvkr.com.ua/news/5159.

На світлинах: Емблема УВКР.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка