Друк
Розділ: УВКР
V Всесвітній Форум Українців дає результати
V Всесвітній Форум Українців дає результати

Обіжний лист

Дорогі друзі! Значну увагу на V Всесвітньому Форумі Українців було приділено питанням освіти закордонного українства. На наше звернення Кабінет міністрів України зобов'язав Міністерство освіти і науки України розробити план заходів щодо закордонної шкільної освіти. На пропозицію Міносвіти УВКР брала участь у розробці цього плану. Він тривалий час проходив узгодження і нарешті підписаний. Надсилаємо Вам для ознайомлення План заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки.

З повагою

Заступник Голови Української Всесвітньої Координаційної Ради,

Голова Секретаріату

Ольга КОБЕЦЬ

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАКАЗ

м. Київ

01.06. 2012 № 654

Про затвердження плану заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки.

З метою виконання доручення Прем'єр-міністра України М. Азарова від 11 жовтня 2011 р. № 45840/1/1-11 щодо вирішення питань, порушених на V Всесвітньому Форумі Українців, та Українською Всесвітньою Координаційною Радою стосовно підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном

НАКАЗУЮ:

1. Затвердити план заходів Міністерства щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки, що додається.

2. Міністерству освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управлінням освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.), департаменту вищої освіти (Коровайченко Ю. М.), департаменту наукової діяльності та ліцензування (Якименко О. В.), департаменту економіки та фінансування (Даниленко С. В.), юридичному департаменту (Кравченко О. О.), управлінню міжнародного співробітництва (Божков А. Д.), Інституту інноваційних технологій та змісту освіти (Удод О. А.), загальноосвітньому навчальному закладу «Міжнародна українська школа» (Іванова Л. В.):

2.1. Забезпечити виконання плану заходів;

2.2. Подавати щороку до 1 лютого департаменту загальної середньої та дошкільної освіти (Єресько О. В.) інформацію про стан виконання плану заходів для її узагальнення (в друкованому та електронному вигляді на адресу Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.).

3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника Міністра Жебровського Б. М.

Міністр Д. В. Табачник

ЗАТВЕРДЖЕНО:

наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України

План заходів Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України щодо підтримки та розвитку українського шкільництва за кордоном на 2012-2015 роки

Організаційні та правові питання

Заходи:

1. Розробити та затвердити наказом Міністерства Положення про індивідуальну форму навчання в загальноосвітніх навчальних закладах (для використання, зокрема, у роботі загальноосвітнього навчального закладу «Міжнародна українська школа» (ЗНЗ «МУШ»).

Термін виконання: вересень 2012

Виконавці: Департамент загальної середньої та дошкільної освіти

2. Вивчити можливість розроблення та затвердження нормативних вимог щодо рівнів володіння українською мовою.

Термін виконання: 2012-2013.

Виконавці: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти (ІІТЗО), Міжнародний інститут освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» (МІОК), департамент вищої освіти, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут педагогіки Національної академії педагогічних наук (НАПН, за згодою), Українська Всесвітня Координаційна Рада (УВКР, за згодою).

3. Розглянути можливість спрощення процедури визнання документів про загальну середню освіту, отриманих за кордоном дітьми українських мігрантів та закордонних українців.

Термін виконання: жовтень-листопад 2012.

Виконавці: Департамент наукової діяльності та ліцензування, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, управління міжнародного співробітництва.

4. Розробити та затвердити порядок укладання трудових договорів між ЗНЗ «МУШ» та педагогічними працівниками закордонних українських навчальних закладів.

Термін виконання: вересень 2012.

Виконавці: ЗНЗ «МУШ», юридичний департамент.

5. При підготовці проектних показників Державного бюджету України на 2013 та наступні роки передбачати видатки в повному обсязі на фінансування ЗНЗ «МУШ», зокрема видат-ки на відрядження для проведення семестрової та державної підсумкової атестації, супроводження дистанційних курсів.

Термін виконання: 2013-2015.

Виконавці: Департамент економіки та фінансування.

6. Продовжити співробітництво загальноосвітніх навчальних закладів Івано-Франківської області з освітніми установами Опольського воєводства Республіки Польща, Марамуреського та Сучавського повітів Румунії, загальноосвітніх навчальних закладів Чернівецької області з освітніми установами Сучавського та Ботошанського повітів Румунії, де проживає українське населення.

Розглянути можливість організації подібного співробітництва освітніх закладів інших адміністративно-територіальних одиниць України та зарубіжних країн.

Термін виконання: 2012-2015; 2012-2015.

Виконавці: Головні управління освіти і науки Івано-Франківської та Чернівецької облдержадміністрацій

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

7. Розмістити на офіційних сайтах ІІТЗО та МІОК електронний реєстр закордонних українських навчальних закладів та українських шкіл зарубіжжя з можливістю самостійної реєстрації та постійного оновлення інформації.

Термін викоинання: 2012-2013.

Виконавці: ІІТЗО, МІОК, ЗНЗ «МУШ» за участі УВКР (за згодою).

Навчально-методичне забезпечення

1. Забезпечувати українські школи зарубіжжя підручниками та довідковою літературою, що видані за кошти Державного бюджету України, за їхніми заявками та у порядку, встановленому законодавством.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: ІІТЗО.

2. Підготувати до видання навчально-методичну літературу українською мовою для українських шкіл зарубіжжя (серії «Пізнаю Україну» для учнів та вчителів).

Термін виконання: 2012-2014.

Виконавці: ІІТЗО, МІОК.

3. Здійснювати науково-методичне забезпечення змісту української освіти за кордоном.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: ІІТЗО.

4. Розглянути можливість створення авторських колективів для підготовки базових (модельних) навчальних програм та підручників з української мови та інших предметів українознавчого циклу для українських шкіл зарубіжжя (за участі науковців, методистів, учителів України та зарубіжжя).

Термін виконання: 2012.

Виконавці: ІІТЗО, МІОК, департамент загальної середньої та дошкільної освіти, Інститут педагогіки НАПН (за згодою).

5. Розробляти методичні рекомендації для використання в українських школах зарубіжжя до Дня української писемності та мови (9 листопада), Міжнародного дня рідної мови (21 лютого).

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: ІІТЗО.

6. Створити на сайтах обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, які мають досвід співпраці із закордонним українством, предметні веб-сторінки з навчально-методичними матеріалами, віртуальними методоб'єднаннями, власними методичними розробками тощо.

Термін виконання: 2012.

Виконавці: Обласні інститути післядипломної педагогічної освіти (ОІППО).

7. Сприяти формуванню шкільних бібліотечок українською мовою для українських шкіл зарубіжжя.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО.

8. Виділяти квоти державних стипендій для отримання вищої освіти закордонними українцями, які мають загальну середню освіту.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Управління міжнародного співробітництва.

9. В Умовах прийому до вищих навчальних закладів України щорічно передбачати, що:

- закордонні українці користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, у тому числі при вступі на навчання за державним замовленням, якщо вони отримали направлення на навчання від українських національно-культурних товариств, при вступі до вищих навчальних закладів України за напрямами підготовки галузей знань «педагогічна освіта», «мистецтво», «гуманітарні науки», «журналістика та інформація», «соціально-політичні науки». Їх участь у конкурсі щодо зарахування забезпечується на таких самих підставах, як і громадяни України;

- закордонні українці при вступі на інші напрями підготовки (спеціальності), за умови направлення на навчання українськими національно-культурними товариствами, користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, якщо вони були учасниками міжнародних олімпіад із загальноосвітніх предметів, вступне випробування з яких визначено вищим навчальним закладом як профільне для вступу на обраний вступником напрям підготовки (спеціальність).

- іноземці, які здобули повну загальну середню освіту у закордонних навчальних закладах з вивченням української мови, та закордонні українці приймаються до вищих навчальних закладів України за вступними екзаменами, передбаченими правилами прийому вищого навчального закладу, у межах установлених квот за рекомендаціями національних культурних українських товариств та дипломатичних установ України за кордоном.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Департамент вищої освіти, управління міжнародного співробітництва.

Підвищення кваліфікації вчителів

1. Організовувати підвищення кваліфікації вчителів українських шкіл зарубіжжя на базі обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти, класичних та педагогічних університетів, МІОК через очну та дистанційну форми навчання в установленому законодавством порядку.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО, Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», МІОК, ЗНЗ «МУШ», класичні та педагогічні університети.

2. Продовжити практику проведення науково-практичних семінарів, літніх шкіл, конференцій для вчителів предметів українознавчого циклу.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: ІІТЗО, ЗНЗ «МУШ», МІОК, Інститут українознавства, філософського факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут педагогіки НАПН (за згодою), УВКР (за згодою), Товариство зв'язків з українцями за межами України «Україна-Світ» (за згодою).

3. Забезпечити читання лекцій з методики викладання української мови та літератури на курсах підвищення кваліфікації у Тираспольському державному інституті підвищення кваліфікації для вчителів української мови та літератури, вчителів початкових класів та вихователів, які викладають українську мову та літературу в навчальних закладах Придністров'я (Республіка Молдова) (за угодою).

Термін виконання: 2013-2015.

Виконавці: Управління освіти і науки Одеської облдержадміністрації, Одеський обласний інститут удосконалення вчителів.

4. Опрацювати питання щодо проведення міжнародного конкурсу «Найкращий учитель української мови у зарубіжжі».

Термін виконання: 2012-2013.

Виконавці: ІІТЗО, УВКР (за згодою).

5. Продовжити практику проведення конгресів «Діаспора як чинник утвердження держави Україна у міжнародній спільноті».

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: МІОК, УВКР (за згодою).

6. Щорічно проводити різнорівневі Інтернет-олімпіади з предметів українознавчого циклу для учнів закордонних українських навчальних закладів та українських шкіл зарубіжжя.

Термін виконання: 2012-2015 (березень).

Виконавці: ІІТЗО, ЗНЗ «МУШ», департамент загальної середньої та дошкільної освіти спільно з вищими навчальними закладами та науковими установами.

7. Проводити Міжнародні науково-практичні конференції «Українська мова у світі».

Термін виокнання: 2012, 2014.

Виконавці: МІОК.

8. Залучати учнівську молодь українського походження з прикордонних регіонів зарубіжних країн до участі в олімпіадах з української мови та інших предметів, що проводяться в адміністративно-територіальних одиницях України.

Термін виокнання: 2012-2015.

Виконавці: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО.

9. Продовжити практику заохочувальних поїздок до Чернівецької області шкільної молоді - переможців національних олімпіад, конкурсів на краще знання української мови української діаспори Румунії та Республіки Молдова.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Головне управління освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області.

10. Організовувати відпочинок та оздоровлення дітей закордонних українців і трудових мігрантів на базі дитячих таборів з одночасним проведенням літніх мовних шкіл, культурологічних заходів тощо.

Термін виконання: 2012-2015 (липень-серпень).

Виконавці: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій.

11. Розробити екскурсійні маршрути визначними місцями України, пов'язаними із життям та діяльністю Тараса Шевченка, Лесі Українки, Івана Франка, Богдана Хмельницького, Михайла Грушевського, інших видатних українців для відвідання учнями українських шкіл зарубіжжя.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту Автономної Республіки Крим, управління освіти і науки обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій, ОІППО.

12. Розглянути можливість укладання нових угод та перегляду чинних між Україною та іншими державами про взаємне визнання документів про середню освіту.

Термін виконання: 2012-2015.

Виконавці: Управління міжнародного співробітництва, департамент наукової діяльності та ліцензування, департамент загальної середньої та дошкільної освіти.

13. Під час укладання угод та протоколів про співпрацю с міністерствами освіти інших країн, роботи міждержавних комісій з питань національних меншин опрацьовувати питання підтримки українського шкільництва за кордоном, вдосконалення мережі українських шкіл зарубіжжя, їх навчально-методичного забезпечення та підготовки кваліфікованих кадрів.

Термін виокнання: 2012-2015.

Виконавці: Управління міжнародного співробітництва, департамент загальної середньої та дошкільної освіти.

Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти

О. В. ЄРЕСЬКО

Фото з V Всесвітнього Форуму Українців.
Фото з V Всесвітнього Форуму Українців.
Наказ, підписаний Дмитром Табачником
Наказ, підписаний Дмитром Табачником
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Єресько О.В.
Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Єресько О.В.
Міністр освіти Дмитро Табачник.
Міністр освіти Дмитро Табачник.
Зліва направо Голова УВКР М. Ратушний, заступник голови УВКР та  Головний секретар О. Кобець, голова Всеукраїнського товариства 'Просвіта' П. Мовчан
Зліва направо Голова УВКР М. Ратушний, заступник голови УВКР та Головний секретар О. Кобець, голова Всеукраїнського товариства 'Просвіта' П. Мовчан

На світлинах: V Всесвітній Форум Українців дає результати. Фото з V Всесвітнього Форуму Українців. Наказ, підписаний Дмитром Табачником. Директор департаменту загальної середньої та дошкільної освіти Єресько О.В. Міністр освіти Дмитро Табачник. Зліва направо: Голова УВКР М. Ратушний, заступник голови УВКР та Головний секретар О. Кобець, голова Всеукраїнського товариства 'Просвіта' П. Мовчан.