Друк
Розділ: Український Історичний Клуб

Міжнародна наукова "Українська держава - етапи розвитку" відбулася 25-26 вересня 2003 року в Львові в приміщенні Інституту Народознавства Національної Академії Наук України. Конференція організована Українським Університетом (УУМ), Українським Історичним Клубом м. Москви (УІК) за участю Центру муніципального і регіонального розвитку м. Львова, Молодіжного центру "ДОЗВІЛЛЯ" м. Львова та за сприянням Інституту Народознавства Національної Академії Наук України (НАНУ). Конференція проходила під головуванням Голови Українського Історичного Клубу м. Москви, ректора Українського Університету в Москві, доктора історичних наук, професора, член-кореспондента Міжнародної Академії Наук Євразії (МАНЄ), лауреата Премії ім. Академіка І.Крип'якевича - Віктора Ідзьо.

У конференції взяли участь вчені України (Київ, Львів, Івано-Франківськ, Тернопіль, Одеса, Донецьк, Миколаїв, Керч, Ялта), Росії (Москва, Петропавловськ-Камчатський), США, Канади, Італії, Німеччини, Польщі.

З вступною промовою до учасників Міжнародної наукової Конференції "Українська держава - етапи розвитку" звернувся організатор і головуючий конференції Голова УІК, ректор УУМ, докт. іст. наук, професор, член-кор. Міжнародної Академії Наук Євразії, лауреат премії ак. І.Крип'якевича п. Віктор Ідзьо, який наголосив, - що конференція буде намагатися з'ясувати проблему виникнення Української держави та акцентує на її етапах розвитку, які найбільш яскраво проливають світло на державотворчі процеси. Дана проблематика є актуальною і в Російській Федерації, яка теж розробляє різноманітні концепції становлення та розвитку Росії.

В контексті таких напрацювань в РФ Український Університет розробляє своє світобачення державотворчих процесів на території України, з'ясовує аспекти цієї складної проблеми в тому числі й походження українського народу. Дуже добре що такі наші наукові починання підтримав Інститут Народознавства НАНУ, за що складаємо подяку присутньому на конференції директору Інституту Народознаства НАНУ доктору іст. наук, проф. Степану Павлюку. Наукова конференція "Українська держава - етапи розвитку" визріла внаслідок довгої наукової праці над цією проблемою науковців УУМ та УІК. Вона продовжує ті традиції по з'ясуванню питання українського державознавства, які виложені в монографії "Українська держава в ХІІІ столітті" та матеріалах двох Міжнародних наукових конференцій, "Король Данило та Українська держава в ХІІІ ст." які ми проводили в 2002 та 2003 роках, маетріали яких видруковані в ІІ томі Наукового Вісника Українського Університету м.Москви за 2002р., та в VII томі Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м.Москви за 2003р.

Цьогорічна ініціатива проведення міжнародної наукової конференції всеціло належить українським організаціям м. Москви в рік РФ в Україні, вона повинна розв'яти проблему розвитку державності в Україні в порівнянні з аналогічним розвитком в Росії. Сьогодні українські науковці з Росії намагаються вивчати державотворчі процеси в Україні по етапно для порівняльного аналізу цих процесів, які проходили в на всіх етапапах розвитку історії в Україні та Росії.

Без сумніву в Україні в нас є свої однодумці, які вважають, що історію народу України слід сьогодні розглядати власне в такому аспекті. Серед тих, хто підтримав цю конференцію доктор історичних наук, професор Степан Павлюк, якому сьогодні ми від імені Вченої Ради УУМ та УІК складаємо подяку за надання приміщення в проведенні наукової конференції, надіємось на подальшу активну наукову допомогу та співпрацю.

З своєї сторони до учасників та гостей конференції звернувся директор Інституту Народознавства НАНУ С.Палюк, який наголосив, що відтворення історії українського народу, його побуту та культури є основним завданням діяльності Інстититуту Народознавства. Нам відомо, про своєрідні форми народознаства в українській діаспорі в тому числі й РФ, тому, наголосив промовець, ми розпочинаємо співпрацю з Українським Університети м.Москви, щоб з'ясовувати всі здобудки та проблеми цих великих паростків українського народу за кордоном в даному випадку в РФ. Надіюсь, що в подальшому Інситтут Народознавства НАНУ буде співпрацювати з Українським Універистетом м.Москви в такому контексті.

Першим наукову конференцію від Інституту Українознавства НАНУ привітав доктор іст. наук, завідувач археологічним відділом Леонід Мацькевий, який наголосив, що йому відома вся науково-громадська діяльність УУМ та УІК, слід тільки налагодити обмін науковою літературою. На думку промовця було б дуже добре, щоб всі ІІІ томи Науквого Вісника УУМ та VII томів (ІХ книг) Наукового Вісник УІК поповнинили бібліотеку Інституту Українознавства НАНУ.

З початком роботи конференцію привітав бувший ректор Римського Університету, доктор історичних наук, доктор права, професор М.Пришляк, який наголосив, що Українська держава з самого початку з ІХ століття після хрещення Аскольда, розвивалася як християнська. Християнство на всіх етапах було невід'ємною її складовою і мало велике значення в тогочасній Європі, що потребує подальшого дослідження.

Від Української Всесвітньої Координаційної Ради (УВКР) конференцію привітав її голова Михайло Горинь, який наголосив на необхідності допомагати українській діаспорі, передусім східній в задоволенні їх національних та культурних потреб. Промовець наголосив, що докладе зусиль, щоби допомогти УІК та УУМ м.Москви в виданні їх наукивх вісників та проведенні міжнародних наукових конференцій, подякував за запрошення на конференцію та побажав їй успішної праці.

Від Українського Вільного Університету у Мюнхені (Німеччина) наукову конференцію привітав його бувший ректор доктор іст.наук, професор Мирослав Лабунька, який наголосив, що з УУМ УВУ ось скоро 10 років зв'язує договір про дружбу та співпрацю діаспориних вищих навчальних закладів, тому я підтримав від УВУ дану конференцію УУМ , якій бажаю успішного з'ясування перед нею проблем.

Конференцію привітав, від Об'єднання українців Польщі, українських науковців Польщі науковець і дослідник, доцент Михайло Козак. Мені дуже приємно репрезентувати цього року вдруге українських науковці з Польщі на наукових конференція які проводить УУМ та УІК. Сьогоднішня проблема є дуже актуальною, оскільки українські державотворчі процеси на різних етапах розвитку, мали місце на території Перемишльського краю, які сьогодні польські владні та наукові структури не бажають згадувати. Бажаю науковій конференції "Українська держава - етапи розвитку" з'ясувати їх.

Від імені Львівської облдержадміністрації, її наувох та культурних структур конференцію привітав начальник відділу міграції та діаспори Юрій Гресько, який наголосив що вивчення державотворчих процесів в Україні є проблемою актуальною, особливо зараз, коли за вивчення етапів розвитку української державності взялася українська наукова громадськість в Росії. Промовець побажав конференції успішної роботи.

Від Київського Національно Політехнічного Університету"КПІ" конференцію привітав науковий працівник кафедри соціології Генадій Марченко, який наголосив, що вивчення етапів розвитку Української держави неохідно особливо сьогодні, коли Українська держава серед західних і східних сусідів повинна мати своє власне історичне лице. Щоб доспуніше відтворити етапи її творенння і потрібні такого рода наукові конференції. Приємно, що приклад подає в з'ясуванні цих питань Український університет м.Москви, тому бажаю конференції плідної праці.

Від Прикарпатського університету конференцію привітав науковець І.Глібовицький, який наголосив, що історична наука потребує сьогодні вивчення як державотворчих процесів так, етапів складання та відновлення української держави. Особливо з часу відновлення української держави, ця проблема потребує ретельного вивчення.

Від Львівської Державної Академії Мистецтв міжнародну наукову конференцію привітав декан факультету історії мистецтвознавства, професор Ростислав Шмагало, який наглосив, що вивчення мистецтва є невід'ємним складовим вивчення етапів розвитку української держави. Промовець наголосив, що його завдання на цій конференції науково це довести.

Від науковців Київського Національного Університету наукову конференцію "Українська держава - етапи розвитку" привітала Ю.Седляр, яка наголлосила на актуальності теми і побажала успіху організаторам та участикам конференції.

Від українських наукових організацій Канади конференцію привітав доктор історичних наук Валентин Мороз, який наголоисив, що дуже добре, що українські наукові організації Росії вивчають державотворчі процеси України, що є похвально і може як приклад для української діаспори в Канаді. Промовець наголосив на актуальності теми конференції і побажав їй успішної роботи.

Від Центру муніципального і регіонального розвитку м.Львова конференцію привітав його директор Григорій Дробенко, який наголосив, що Центр підтримав наукову конферекнцію конференції "Українська держава - етапи розвитку" тому, що вона намагається з'ясувати проблеми поетапного та регіонального розвитку, що є актуальним у роботі центру.

Від українських громадських та наукових організацій Німеччини конференцію привітала Ярослава Філь, яка наголосила на необхідності вивчення одного з етапів української історії - ІІ світової війни та участі у ній українського народу. Гостя побажала конференції успішної роботи.

Від Спілки Українських Поліпв'язнів Польщі наукову конференцію привітав голова Перемишльського відділу Дмитро Богуш, який наголосив, що українські політв'язні в Польщі, які були безвинно покарані і вивезені з рідних Закерзонських земель на німецькі землі, є складовою української історії та держави ї сьогодні Українська держава теж повинна вивчати ці процеси їхнього життя.

Від Українського Історичного клубу м.Москви міжнародну наукову конференцію "Українська держава - етапи розвитку" привітав, голова УІК, доктор іст.наук, професор Віктор Ідзьо, який презентував VII том Наукового Вісника УІК в якому поміщені матеріали наукової конференції, яку УІК проводи в Львові 5-6 травня 2003р. "Король Данило в історії, культурі на народному епосі". Промовець наголосив, що з цього часу УІК під його керівнитвом почав активно готуватися дл 10-ти ліття своєї науково-культурної діяльності в Москві (1995-2005), ця конференція в якій УІК є одним із учасників є немов би тим відзеркалення його діяльності за всі попередні роки.

Від Одеської Державної Академії Будівництва та Архітектури конференцію привітала науцковець С.Кучеренко, яка наголосила на необхідності з'ясувати ключові етапи державотворення в Україні, побажала конференції плідної праці та публікації всіх її матеріалів.

Від національно-культурної автономії українців Камчатки наукову конференцію привітав перший заступник голови правління НКАУ Камчатки В.Пилипчук, який наголосив, що конференція є важливим науковим і суспільним заходом, вона буде сприяти кращому розумінню нашої історії в певній мірі допоможе відповісти на запитання:"Хто ми? Яких батьків? Ким і за що були закуті?", які поставив геній українського народу Тарас Шевченко. А вже розуміння цього допоможе багатьом українцям відчути себе представниками великого народу, дасть наснагу для наполегливої праці по зміцненню та розбудові Української держави. Українці Камчатки щиро прагнуть, щоб рідна ненька- україна стала економічно міцною, демократичною і процвітаючою Європейською країною! Хай гсоподь допоможе громадянам України та українцям всього світу у здійсненні цієї святої мети"!

Від Університету "Києво-Могилянська Академія" наукову міжнародну конференцію привітала науковець Н.Москваленко, яка наголосила, про те, що є добрим знаком, що українська діаспора в Росії, Москві, зокрема Український Державний Університет розпочав вивчення та аналіз державотворчих процесів в Україні, ми бажаємо Вам успіху у цій роботі.

Від Львівського Інституту Фізичної Культури міжнародну наукову конференцію привітав її ректор, професор, Мирослав Герцик, який наголосив на неохідності співпраці в контексті підготовки кадрів фізичної культури для української діаспори в Росії, оздоровчин фізчних таборів, семінарів.

Від Донецького Національно Університету, історичного факультету, наукову конфекренцію конференції "Українська держава - етапи розвитку" привітала науковець В.Афанасьєва, яка наголосила на актуальності теми і необхідності налагодження наукових зв'язків Українського університету м.Москви з донецьким університето в контексті подальшої співпраці.

Від імені студентів історичного факультету Національного Педагогічного Університету ім.М.П.Драгоманова конференцію привітав Ярослав Пилипчук, який побажав конференції успішної роботи. Промовець наглосив, що "плідна праця наукової конференції буде вагомим здобудком в розвитку історичної науки в українській державі"

Від Українського Університету м.Москви конференцію привітав вчений секретар професор О.Храбан, який наголосив, що УУМ окрім проведення наукових конференцій, розпочав активно наукову діяльність. За останні 2000-2003 роки в УУМ, на Вченій Раді по захисту кандидатських і докторських дисертацій, яку очолює академік П.П.Кононенко, захистилися на здобуття наукового ступеня кандидат наук два науковця і один на здобуття наукового ступеня доктор наук. Сьогодні за рішенням Вченої Ради я маю честь вручити диплом кандидата технічних наук, та атестат доцента нашому технічному представнику в Львові Василю Смичку.

Дальше конференцію привітав ректор Університету "Львівський Ставропігіон" Роман Мокрик, який наголосив, "що за активну участь в роботі Університету "Львівський Ставропігіон від 28 серпня (протоколом№8) Вчена Рада присвоїла звання професора Університету "Львівський Ставропігіон ректору УУМ Віктору Ідзьо.

Від ректорату УУМ конференцію привітав ректор УУМ, доктор історичних наук, професор член-кореспонден МАНЄ Віктор Ідзьо, який наголосив, що за активну співпрацю з УУМ, а також в Рік РФ в Україні ректор Університету "Львівський Ставропігіон", доцент Ромавн Мокрик атестований званням професора Українського Університету м.Москви.

На конференції була проведена презентаці монографії Віктора Ідзьо "До історії однієї могили на Закерзонні".Львів. Сполом 2003 в обговоренні якої взяли участь: професор М.Лабунь, професор Р.Мокрик, професор О.Храбан, професор В.Ідзьо, доцент М.Козак, доцент В.Смочок, голова УВКР - М.Горинь, голова Перемишльського відділення Спілки Українських Політв'язнів в Польщі - Дмитро Богуш, член правління товариства Любачівщина - С.Петришин, член Ради Українців в Німеччині - Я.Філь, член Ради українських істориків Тернополя В.Штокало та інші.

На конференції було заслухано більше 30 наукових доповідей:

1.Р.Т.Шмагало.Мистецька освіта і процеси державотворення в Україні 1917-1920-х років.(Львів. Україна).

2.В.Я.Мороз.Історичний досвід зорганізування Східно-Європейського простору. (Тороното. Канада).

3.І.Глібовицький.Творча постать Ісидора Воробкевича у літератірній спадщині Івана Франка та музичних дослдідженнях Станіслава Людкевича.(Івано-Франківськ. Україна).

4.В.Ідзьо.В.Артюх. Становлення та поетапний розвиток Трипільської цивілізації. (Львів.Україна).

5.Н.Баран.Матеріальна та духовна культура населення Львова за даними археології.(Львів.Україна).

6. Я.Пилипчук.Встановлення Київської держави в період Києївської Русі.(Київ).

7.Г.Дробенко.Історія, як базис при розробці стратегії розвитку відповідної теорії.(Львів. Україна).

8.В.Москваленко. Особливості соціальної політики в Україні.(Київ.Україна).

9.о.В.Зінько,о.М.Коваль,В.Андрушко, О.Огірко. Вплив Української Церкви на державотворення. (Львів.Україна).

10.Г.Марченко.Наукові астрономічні знання близькосхідних цивілізацій та їх поширення на території України.(Київ.Україна).

11.Л.Мартин.Стан сім'ї в Українській державі.Спроба аналізу.(Львів.Україна).

13.О.Храбан.Селянське повстання 1775 року -Коліївщина в українській історії. (Москва.Росія).

14. В.Чекалюк.Вплив преси діаспори на творення української держави. (Київ.Україна).

15.З.Ковалюк.Сучасні проблеми українців в Керчі в контексті становлення та розвитку державності в Україні.(Керчь.Україна).

16.Л.Єременко.К.Розумовський - останній гетьман Лівобережної України.(Львів.Україна).

17.М.Козак.Українська держава очима сусідів. (Перемишль. Польща).

18.В.Афанасьєва.Релігійний ракурс політичної боротьби в сучасній Україні.(Донецьк.Україна).

19.Є.Руденко.Проблема інформаційного права в Європі, як приклад для України(Київ.Україна).

20.Р.Мокрик.Я.Кміть.Львіський університет "Ставропігіон", як освтній заклад в незалежній Україні.(Київ.Україна).

21.Ю.Седляр.Роль НАТО в українсько-російських віцдносинах на сучасному етапі.(Київ.Україна).

22.Ю.Гудима.Корони в архутектурі Львова.(Львів. Україна).

23.С.Кучеренко.Становлення української національної ідеї і сучасне її розуміння. (Одеса.Україна).

24.В.Ідзьо.Українська культура у XVII-XVIII столітті у взаємовідносинах з російською культурою (історико-філософський асперкт).(Москва).

25.Л.Тимків.Мистецька спадщина скульптора та різьбяра Андрія Коверка. (Львів.Україна).

26.о.М.Пришляк. Українська держава як виразник відновлення Української-Греко-Католицької Церкви. (Рим. Італія).

27.В.Смичок.Релігійний світогляд в незалежній Україні.(Львів.Україна).

28.Є.Козак.Поектичний екскурс в історію України.(Львів.Україна).

29.М.Горинь -УВКР - як орган для задоволення потреб української діаспорию(Київ.Україна).

30.М.Лабунька.ООН як фактор у державотворенні України - з перспективи українського політичного емігранта.(Філадельфія. США).

31.Я.Мисак. Криська,я к складова України - історія та сучасність.(Ялта.Україна).

32.Я.Філь. Українці в другій світовій війні.(Мюнхен.Німеччина).

На другий день були проведені підсумки, згідно яких наукова конференція в основному виконала своє завдання по з'ясуванню розвитку Української держави на різних етапах.

Було вислухано зауваження та пропозиції щодо подальшого проведення такої міжнародної наукової конференції в кінці вересня 2005 року від учасників: о.В.Зінька, М.Козака,В.Андрушка, В.Балож, О.Делікатного та інших.

Матеріали наукової конференції "Українська держава - етапи розвитку" будуть опубліковані в VІІІ томі Наукового Вісника Українського Історичного Клубу м.Москви.

На адресу конференції прийшли привітання від П.Кононенка (Київ.Україна), Б.Чопика (Ню-Джнрсі.США), Я.Дашкевича (Львів.Україна), В.Буртняка (Гамільтон.Канада), В.Грабовецького (Івано-Франківськ. Україна), які по певних причинах не могли взяти участь в конференції

Під час неформальної зустрічі були вислухані пропозиції та зауваження учасників конфереції В.Ідзьо, Р.Мокврика, О.Храбана, М.Лабуньки, О Делікатного, В.Смичка, М.Козака, М.Пришляка та інших учасників щодо винесення питань на наступну конференцію. Рекомендовано наступній конференції, розширити міжнародний спектр вивчення проблеми.