Друк
Розділ: Українські молодіжні організації Росії
Організатори Форуму. Український молодіжний Клуб
Організатори Форуму. Український молодіжний Клуб

Українська молодь Росії створила раду для координації своєї діяльності

Координуючим органом розвитку українського молодіжного руху на території Російської Федерації визначені «Український молодіжний форум Росії» (УМФР) - неформальне об'єднання українських молодіжних організацій і окремих активістів.

Про це йдеться у фінальній резолюції за результатами першого «Українського молодіжного форуму Росії» на тему «Діалог у молодіжному середовищі: шляхи розвитку», що відбувся 8-10 квітня в м. Москва.

Наступний Форум буде проведено в 2012 році. Дата і місце проведення чергового заходу будуть визначені на основі отриманих заявок та пропозицій від активістів, організацій/неформальних груп української молоді РФ.

На період до проведення чергового Форуму поточну координацію діяльності молоді здійснюватиме Оргкомітет, який буде сформований не пізніше ніж через два тижні після дати проведення першого Форуму.

За результатами заходу вирішено запросити до участі в роботі «Українського молодіжного форуму Росії» інші ініціативні осередки української молоді, що функціонують в Російській Федерації.

Оргкомітет також має намір вивчити досвід роботи міжнародних та регіональних молодіжних організацій, налагодити тісну співпрацю зі світовими об'єднаннями української молоді, а також взаємодіяти з молодіжними організаціями інших національних меншин Російської Федерації.

Також українська молодь Росії рекомендує владі звернути пильну увагу на потреби української молоді за кордоном, зокрема, в Російській Федерації. «Адже ігнорування їх потреб сьогодні, а також відсутність системного підходу та постійної роботи з цією категорією вихідців з України може взагалі привести в недалекому майбутньому, до зникнення в цілому ряді країн такого явища як українська діаспора», йдеться у заяві.

В діаспорі також сподіваються, що проведення першого «Українського молодіжного форуму Росії» стане прикладом для співвітчизників і в інших країнах світу, почавши, таким чином, згуртування української молоді зарубіжжя.

Перший «Український молодіжний форум Росії» на тему: «Діалог у молодіжному середовищі: шляхи розвитку» відбувся у м. Москва 8, 9 і 10 квітня 2011 р. Це захід покликаний сприяти самоідентифікації та активізації діяльності української молоді в РФ, а також розвитку дружніх відносин між молоддю України та Росії.

Участь у Форумі брали керівники, активісти і рядові члени організацій або неформальних об'єднань української молоді в Росії. Крім того, були присутні інші молоді люди, які хочуть підтримувати зв'язок з України, і бачать майбутнє відносин України та Росії в мирі та злагоді.

Програма Форуму була насичена різноплановими заходами і включила в себе пізнавальну (доповіді та обговорення), освітню (тренінги) та розважальну складові.

Зокрема, в перший день Форуму в рамках секції «Майбутнє українців Росії: встановлення діалогу в молодіжному середовищі» перед присутнім виступили начальник відділу Україні МЗС РФ В'ячеслав Єлагін, представник Міністерства спорту, туризму і молодіжної політики РФ (керівник російської сторони підкомісії з питань співробітництва у сфері молодіжної та сімейної політики Підкомітету з гуманітарної співпраці Українсько-Російської комісії) Борис Гусєв, Уряду Москви (заступник начальника управління зі зв'язків з регіонами Росії Департаменту міжрегіонального співробітництва, національної політики та зв'язків з релігійними організаціями Москви) Вадим Корнієнко, представник РУДН (проректор з роботі зі студентами) Олександр Гладуш.

Від української сторони виступив Тимчасово Повірений у справах України в Росії В'ячеслав Яцюк, директор Національного Культурного Центру України в Москві Володимир Мельниченко, директор Центру вивчення Україні Інституту Європи РАН Віктор Мироненко, політолог Андрій Окара, а також представник Київського інституту міжнародних відносин та Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків з діаспорою Національного університету «Львівська політехніка» Олеся Палінська.

У пізнавальної частини Форуму молодь брала участь у роботі конференції «Країни світу: історія і сучасність» (у секції «Україністика»), де обговорювалися теми «Україна очима сусідів», «Україні - історія, культура, традиції», «Російсько-українські культурні відносини : історія та сучасність ».

Освітня частина Форуму передбачала серію тренінгів. Зокрема, «Юридичні основи функціонування молодіжних організацій в РФ», «Основи роботи зі ЗМІ» і «Піар-підтримка діяльності молодіжних організацій».

Учасники Форуму також узагальнили найбільш ефективні методи роботи в молодіжному середовищі, обмінялися відповідним досвідом і запланували наступні заходи.

У ході презентації проекту "Молодь діаспори - майбутнє закордонного українства" учасників московського заходу запросили на молодіжний форум за участю співвітчизників з країн Східної Європи, який пройде 14 липня в Україну в г.Ворохта (у підніжжі гори Говерла). Варто зазначити, що на перший Форум вже прибули представники української діаспори – а саме «Союзу українців Підляшшя» (Польща, м.Люблін) Лука Чижевський.

У ході розважальної частини Форуму відбувся концерт делегатів Форуму, а також спеціальних гостей: фольк-групи «Марвінок» (Львів), молодіжного ансамблю "Союзу грузин Росії", та відомих українців Москви – Руслана Кадірова і Олександри Кудіної.

Серед організаторів Форуму - молодь Регіональної громадської організації «Українці Москви», Українського Молодіжного Клубу (УМК) м. Москви і молодіжного крила українського культурно-просвітницького центру «Родина» (г.Саратов).

Форум пройшов за підтримки Посольства України в Росії, Національного Культурного Центру України в Москві, Об'єднання Українців Росії, Центру вивчення Україні Інституту Європи Російської академії наук, а також Палацу дитячої (юнацького) творчості на Воробйових Горах

З повагою,

оргкомітет Форуму

Сайт Форуму - http://vecheerka.ru/index.php?i=51&lg=1  

Довідки за телефоном +7903.196.42.91 або Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.   

Украинская молодежь России создала совет для координации своей деятельности

Координирующим органом развития украинского молодежного движения на территории Российской Федерации определены «Украинский молодежный форум России» (УМФР) - неформальное объединение украинских молодежных организаций и отдельных активистов.

Об этом говорится в финальной резолюции по результатам первого «Украинского молодежного форума России» на тему «Диалог в молодежной среде: пути развития», состоявшемся 8 - 10 апреля в г. Москва.

Следующий Форум будет проведен в 2012 году. Дата и место проведения очередного мероприятия будет определена на основе полученных заявок и предложений от активистов, организаций / неформальных групп украинской молодежи РФ.

На период до проведения очередного Форума текущую координацию деятельности молодежи осуществлять Оргкомитет, который будет сформирован не позднее чем через две недели после даты проведения первого Форума.

По результатам мероприятия решено пригласить к участию в работе «Украинского молодежного форума России» другие инициативные ячейки украинской молодежи, функционирующие в Российской Федерации.

Оргкомитет также намерен изучить опыт работы международных и региональных молодежных организаций, наладить тесное сотрудничество с мировыми объединениями украинской молодежи, а также взаимодействовать с молодежными организациями других национальных меньшинств Российской Федерации.

Также украинская молодежь России рекомендует властям обратить пристальное внимание на нужды украинской молодежи за рубежом, в частности, в Российской Федерации. «Ведь игнорирование этих потребностей сегодня, а также отсутствие системного подхода и постоянной работы с этой категорией выходцев из Украины может вообще привести в недалеком будущем, к исчезновению в целом ряде стран такого явления как украинская диаспора», говорится в заявлении.

В диаспоре также надеются, что проведение первого «Украинского молодежного форума России» станет примером для соотечественников и в других странах мира, начав, таким образом, сплочение украинской молодежи зарубежья.

Справка:

Первый «Украинский молодежный форум России» на тему: «Диалог в молодежной среде: пути развития» состоялся в г. Москва 8, 9 и 10 апреля 2011 г. Это мероприятие призвано способствовать самоидентификации и активизации деятельности украинской молодежи в РФ, а также развитию дружественных отношений между молодежью Украины и России.

Участие в Форуме принимали руководители, активисты и рядовые члены организаций или неформальных объединений украинской молодежи в России. Кроме того, присутствовали другие молодые люди, которые хотят поддерживать связь с Украиной, и видят будущее отношений Украины и России в мире и согласии.

Программа Форума была насыщенна разноплановыми мероприятиями и включила в себя познавательную (доклады и обсуждения), образовательную (тренинги) и развлекательную составляющие.

В частности, в первый день Форума в рамках секции «Будущее украинцев России: установление диалога в молодежной среде» перед присутствующим выступили представитель начальник отдела Украины МИД РФ Вячеслав Елагин, представитель Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ (руководитель российской стороны подкоммитета по вопросам сотрудничества в сфере молодежной и семейной политике Подкомитета по гуманитарному сотрудничеству Российско-Украинской комиссии) Борис Гусєв, Правительства Москвы (заместитель начальника управления по связям с регионами России Департамента межрегионального сотрудничества, национальной политике и связям с религиозными организациями Москвы) Вадим Корниенко, представитель РУДН (проректор по работе со студентами) Александр Гладуш.

От украинской стороны выступил Временно Поверенный в делах Украины в России Вячеслав Яцюк, директор Национального Культурного Центра Украины в Москве Владимир Мельниченко, директор Центра изучения Украины Института Европы РАН Виктор Мироненко, политолог Андрей Окара, а также представитель Киевского института международных отношений и Международного института образования, культуры и связей с диаспорой Национального университета «Львовская политехника».

В познавательной части Форума молодежь участвовала в работе конференции «Страны мира: история и современность» (в секции «Украинистика»), где обсуждались темы «Украина глазами соседей», «Украина - история, культура, традиции», «Российско-украинские культурные отношения: история и современность».

Образовательная часть Форума предусматривала серию тренингов. В частности, «Юридические основы функционирования молодежных организаций в РФ», «Основы работы со СМИ» и «Пиар-поддержка деятельности молодежных организаций».

Участники Форума также обобщили наиболее эффективные методы работы в молодежной среде, обменялись соответствующим опытом и запланировали последующие мероприятия.

В ходе презентации проекта "Молодежь диаспоры - будущее зарубежного украинства" участников московского мероприятия пригласили на форум с участием соотечественников из стран Восточной Европы, который пройдет 14 июля в Украине в г.Ворохта (а подножья самой высокой горы Украины – Говерлы). Примечательно, что на первый Форум уже прибыли представитель украинской диаспоры «Союза украинцев Подляшья» (Польша, г.Люблин) Лука Чижевский.

В ходе развлекательной части Форума состоялся концерт делегатов Форума, а также специальных гостей:  фольк-группы «Марвинок» (Львов), молодежного ансамбля "Союза грузин России", Руслана Кадирова (Москва) и Александры Кудиной (Москва).

Среди организаторов Форума – молодежь Региональной общественной организации «Украинцы Москвы», Украинского Молодежного Клуба (УМК) г.Москвы и молодежного крыла украинского культурно-просветительского центра «Родына» (г.Саратов).

Форум прошел при поддержке Посольства Украины в России, Национального Культурного Центра Украины в Москве, Объединения Украинцев России, Центра изучения Украины Института Европы Российской академии наук, а также Дворца детского (юношеского) творчества на Воробьевых Горах

С уважением,

Оргкомитет Форума

Сайт Форума - http://vecheerka.ru/index.php?i=51&lg=1

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

На світлині: Організатори Форуму: Український молодіжний Клуб.