10 лютого 2006 року в Луганському національному педагогічному університеті імені Тараса Шевченка відбудеться IV Всеукраїнська наукова конференція “Слобожанщина: літературний вимір”.

Проблематика конференції: дослідження літературного процесу північно-східного регіону України і прилеглих територій Російської Федерації; дослідження літературного процесу, творчості окремих письменників, зв'язаних з Слобожанщиною; інтерпретація літературних творів.

Для участі в конференції необхідно до 15 січня 2006 року направити текст статті (роздрукований і на дискеті 3,5), оформлений у текстовому редакторі MS Word; квитанцію про оплату поштового переказу для друку в збірнику й організаційного внеску (копію квитанції залишити собі); заповнену анкету учасника конференції за адресою - БОЙЦУН Ірині Євгеніївні, кв.50 років Жовтня, будинок 5, кв.62, Луганськ-40, 91040, УКРАЇНА, телефони: 8(0642)62-41-13 (після 19.00 за московським часом), 8-067-763-18-62, 8(0642)53-83-73 (деканат факультету української філології).

Конференція відбудеться за адресою: УКРАЇНА, місто Луганськ, вул.Оборонна,2, Луганський національний педагогічний університет імені Тараса Шевченко, Кафедра української літератури.

АНКЕТА УЧАСНИКА

Прізвище, ім'я, по батькові___________________________________

Учений ступінь, наукове звання, посада_______________________

Місце роботи_______________________________________________

Адреса місця роботи________________________________________

Домашня адреса____________________________________________

Телефон___________________________________________________

Факс_______________________________________________________

E-mail______________________________________________________

Назва доповіді______________________________________________

Планую (необхідне підкреслити)

- виступити з доповіддю (10-15 хв);

- виступити з інформацією (5 хв);

- тільки публікація.

Дата                                           Підпис

Статті докторів наук без співавторства друкуються безкоштовно. Аспіранти до статті обов'язково додають рецензію, підписану доктором наук.

Організатори просять надсилати статті українською або російською мовами обсягом від 6 повних сторінок у такім оформленні:

Статті подаються надрукованими на папері в одному екземплярі з додатком дискети. Набір тексту відбувається у форматі Microsoft Word (*doc,*rtf), шрифтом  12 (Times New Roman) на папері формату А-4. Усі поля (верхнє, нижнє, праве, ліве) - 3,8 см; верхній коллонтитул -1,25 см, нижній - 3,2 см.

Інформація про УДК розташовується у верхньому лівому куті без відступів (шрифт нежирний).

Ініціали і прізвище автора вказуються у верхньому лівому куті (через рядок від УДК) з відступом 1,5 див (відступ першого рядка), шрифт жирний.

Назва статті друкується через рядок великими буквами (шрифт жирний).

Посилання на цитуємі джерела візьмуться у квадратні дужки після цитати. Перша цифра - номер джерела в списку літератури, що додається до статті, друга - номер сторінки, наприклад: [ 1,28].

Бібліографія (і при необхідності примітки) наприкінці статті після слова Література чи після слів Література і примітки (без двокрапки) оформляються в порядку цитування і відповідно до загальноприйнятих бібліографічних вимог (але без назви видавництва і без кількості сторінок).

Бібліографічні джерела розташовуються підряд, без відступів і абзаців; ім'я автора роботи (чи перше її слово) виділяються жирним шрифтом. Зразок складання бібліографії:

Література

1. Чабаненко В.О. Основи мовної експресіі. - К.,1984. 2. Черданцева Т.З. Язык и его образы. - М.,1977. 3. Неділько Д.О. Про утворення українських прізвищ // Укр.мова і літ. у шк. - 1967. - №9. - С.19-25.

Статті завершує резюме англійською мовою обсягом 5-7 рядків.

Умови участі в конференції: для організаційних витрат, зв'язаних з проведенням конференції, необхідно перерахувати організаційний внесок у розмірі 25 гривень з кожного учасника; видання матеріалів конференції здійснюється за рахунок авторів, вартість 1 повної чи неповної сторінки тексту 10 гривень. Оргкомітет залишає за собою право відхилення матеріалів, що не відповідають вимогам конференції. Оплата проїзду і помешкання в готелі - за рахунок учасників.

Бюлетень “Східна Слобожанщина” за грудень 2005 року.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка