Герб города ТольяттиІз щоденника громади

Тольяттінскі українці готуються гідно зустріти 10-річчя нашого Земляцтва.

Трапилось так, що за останнi 5 рокiв на сторiнках «Променя» була опублікована тiльки одна коротенька iнформацiя про те, як працює і чим живе Українське земляцтво «Днiпро» міста Тольяттi. Тому на цей раз спробую зробити невеличкий огляд як про минуле i сьогодення нашого Земляцтва, так і про плани «Днiпра» на найближче майбутнє.

Етапним для українців мiста Тольяттi стало проведення Року Украiни в Росiї .Хоча багато з тих заходів, що ми планували зробити, лишилися тiльки на паперi, все ж в цiлому можна сказати, що 2002 рiк був досить насичений подiями. Правда, в основному, в культурному життi.

Прекрасним подарунком для тольяттiнцiв став приїзд до нашого мiста Нацiонального оркестру народних iнструментiв України пiд керiвництвом народного артиста України, професора Вiктора Гуцала. Безперечно, що такi концерти - рiдкiсть для наших землякiв-українцiв, i тому зал Палацу культури «Ювiлейний» був заповнений вщерть.

Важливою подiєю став приiзд до нас у минулому році і групи учасникiв художньої самодiяльностi з Луцького автомобiльного заводу. Ця поiздка була спланована нами разом з керiвництвом ВАЗу, яке зацікавлене в розвитку на ЛуАЗі спільного виробництва тольяттінських «жигулів» та «лад». Нашi гостi були зворушенi, коли ми, українцi Тольяттi, зустрiли їх на вокзалi хлiбом-сiллю, квiтами та пiснею. Потiм всi разом поїхали автобусом в готель i пiсля короткого перепочинку продовжили неформальну зустрiч в Палаці культури та технiки АвтоВАЗу. Там наші колективи разом виступили перед численними тольяттінськими шанувальниками української пісні.

Нашi гостi-волиняни дали декiлька концертiв на заводських базах вiдпочинку. А заключний їх виступ вiдбувся у чудовому залi Науково-технiчного центру «АвтоВАЗу». Лучани залишили в нашiй Книзi вiдгукiв та пропозицiй теплi слова з побажанням продовжити наше спiвробiтництво i запросили до себе в гостi.

Контакти з представниками центру Волинської області продовжились і в цьому році. Так, на початку листопада в Тольяттi вiдбулася Мiжнародна конференцiя «Розвиток через якiсть. Теорiя та практика», учасниками якої стали директор з якостi ЛуАЗу Василь Іванович Прушко та заступник технiчного директора цього автозаводу Петро Арiонович Блажко. Ми домовились з ними по те, що вони зроблять все можливе, щоб прискорити поїздку наших «днiпрян» до Луцька. А також - виступлять з iнiцiативою перед керiвництвом заводу та місквиконкому про встановлення побратимських стосункiв мiж нашими мiстами - Луцьком і Тольятті.

А в серпнi 2002 р. в райцентрі селі Кошки вiдбувся заключний етап Фестивалю нацiональних культур «Вiнок дружби народів Самарської області». За перiод проведення Фестивалю вiдбувся ряд заходiв, в яких ми приймали активну участь. Серед них Сьоме мiське свято украiнської культури, 12 травня - мiський фестиваль народної творчостi, 19 травня колектив хору виступив на Четвертому обласному українському святi-фестивалi в селищi Будкерамiка Волжзького району «Дружба народiв Волги та Днiпра». Ми також прийняли участь в Поволзькому регiональному татарському святi «Сабантуй», яке вiдбулося 2 червня 2002 року в нашому мiстi, та в інших культурних заходах національних громад нашого міста.

За великий внесок в змiцнення мiжнацiонального спiвробiтництва, збереження i розвиток нацiональних традицiй в Самарськiй областi українське земляцтво «Днiпро» м.Тольяттi отримало «Лист подяки» вiд губернатора Костянтина Тiтова.

Вагомим здобутком нашого Земляцтва була участь хору «Днiпра» у ІІІ Всеросiйському фестивалi-конкурсi iм.Олексадра Кошиця українських хорiв, який вiдбувся 24-27 жовтня 2002 року в Москвi. Пiд час проведення фестивальних заходiв нам випала честь виступити в Культурному центрi України в Москвi, на сценi Московського будинку композиторiв, в залi Музикальної академії iм. Гнесiних та в театрi «Гелiкон-опера». Гала-концерт переможцiв конкурсу вiдбувся у Державному концертному залi iм. Чайковського, де нам вручили Диплом лауреата ІІІ ступеню, диплом за краще виконання обов'язкового твору та грамоту за створення у складі хору ансамблю бандуристок.

На сторiнках незалежного видання укранців в Росії «Український огляд» за травень 2003 року в статтi кiнорежисера Вiри Федорченко «Єднання в пiснi» дається така характеристика нашому колективу: «Тольяттiнцi уже завоювали симпатiї москвичiв своiм дивно променистим настроєм в життi i на сценi. Художнiй керiвник хору Вiталiй Головко - не тiльки високопрофесiйний хормейстер, але i музикант-вiртуоз. Вiдмiнно виконують пiснi ансамбль бандуристок i солiсти». Висока професiйна майстернiсть Вiталiя Головка була окремо вiдзначена Почесним Знаком Мiнiстерства культури та мистецтв Украiни «За досягнення в розвитку культури i мистецтв». Його вiн отримав в концертному залi iм. Чайковського від працiвникiв Посольства Украiни в Росiйськiй Федерацiї. До речі - першим в Самарській області.

Як учасники фестивалю, ми дали благодiйнi концерти в мiстах Московськоi областi. Колектив хору «Днiпро» виступив в м. Можайську, а пiсля того мав змогу вiдвiдати музей Бородiнськоi битви.

Пiд час проведення в Тольяттi в листопадi минулого року Приволзької федеральної окружної ярмарки соцiальних i культурних проектiв колектив хору приймав участь в Фестивалi нацiональних культур «В сiм єдинiй».

Хоча 2003 рiк в порiвняннi з минулим був менш напруженим для нас, та все ж ми прийняли участь в рядi важливих заходiв.

Художнiй керiвник хору Вiталiй Головко приймав участь в зустрiчi з представниками творчої iнтелiгенцiї українськоi дiаспори, яку в березнi органiзувало в Москвi Мiнiстерство культури РФ. Дуже цiкавою та корисною була його поїздка в Лазаревський центр нацiональних культур, де працювала Експериментальна творча лабораторiя традицiйноi культури українцiв Росiї. В роботi лабораторiї приймали участь вiдомi українськi фахiвцi з Києва, серед яких були професор Київського унiверситету культури Петро Андрiйчук, редактор часопису «Берегиня» Василь Скуратiвський та iншi.

Вперше в цьому роцi ми провели мiський конкурс знавцiв українськоi мови в трьох номiнацiях: українська лiтература, українська пiсня та українська мова (диктант). Бiльше 30 мешканців Тольяттi прийняло участь в цьому конкурсi. Переможцями у вiдповiдних номiнацiях стали Марiя Гураль, дует «Надiя» в складi Надii Шитiноi та Надii Белкiноi., а також Ольга Горбунова. Всi вони нагородженi грамотами нашого Земляцтва.

На мiському конкурсi вокальних ансамблiв в рамках Фестивалю народної творчостi «Тольяттi - мiсто моєї мрiї» нашi виконавцi отримали чотири дипломи. Почесною грамотою департаменту культури мерiї мiста Тольяттi за участь в гала-концертi Фестивалю «Барви старого мiста» нагороджено вокальний ансамбль та трiо бандуристок.

За активну участь в проведеннi Благодiйної акцiї «Чуйне серце», присвяченiй Мiжнародному дню iнвалiдiв, наше Земляцтво було нагороджено Почесною грамотою регiонального фонду iнвалiдiв «Гармонiя».

Ми продовжуемо поповнювати наш бiблiотечний фонд не тiльки за рахунок купiвлi книг, але й завдяки тому, що їх дарують нам тольяттiнцi .Поповнюемо нашу фонетику i вiдеотеку новими надбаннями. Звернулися до нас за допомогою в створеннi культурного центру нашi земляки-українцi з Димитровграду Ульянівської областi, i ми надiслали їм зразки Статуту та iнших документiв, необхiдних для реєстрацii органiзацiї.

До кiнця цього року ми повиннi провести звiтно-виборчi збори Земляцтва та Вечiр пам'ятi жертв голодомору на Українi, а також органiзувати і провести декiлька концертiв.

Звичайно, як i в iнших органiзацiях, є у нас чимало проблем. Найбiльші з них - вiдсутнiсть примiщень для репетицiй нашого хору (в якому вже більше 40 учасникiв), для офiсу чи просто кiмнати Земляцтва. Приміщення, де ми могли б органiзовувати i виставки українсьних сувенiрiв, книг, рушникiв, і просто спiлкуватись, а також проблема з фiнансуванням для забезпечення активної роботи творчих колективiв.

Декiлька слiв вiдносно наших найближчих планiв на 2004 рiк.

Звичайно, тут i нашi традицiйнi Рiздвянi українськi «посиденьки» із запрошенням на них представників нацiонально-культурних центрiв Тольяттi, i участь в загальномiських святах… Плануємо провести в березнi IX мiське свято українськоi культури, урочисто вiдсвяткувати 10-рiчний ювiлей «Днiпра», взяти участь у Четвертому Всеросiйському фестивалi-конкурсi українських самодiяльних хорiв.

Ми виходимо з iнiцiативою проведення святкуваня Дня нашого мiста пiд девiзом «Тольяттi - мiсто дружби народiв». І сподiваємося, що здiйсниться наша мрiя про створення в Тольяттi Будинку дружби народiв. Це дасть змогу полiпшити умови для роботи правлiння, створити новi творчi колективи, музейний куточок, бiблiотеку української лiтератури. А головне - це можливість більш вільного спiлкування нашим землякам - тольяттінськім українцям.

Ростислав КОЛЯДА,

голова Українського земляцтва "Дніпро" м. Тольятті.

Від редакції:

У цьому році голову правлiння Українського земляцтва м. Тольятті Ростислава Миколайовича Коляду за вагомий особистий внесок у створення духовних цiнностей було нагороджено Почесною грамотою Мiнiстерства культури та мистецтв України. В числi 18 делегатiв вiд Росii (і трьох - від Самарської області) він брав участь у роботi VIII Свiтового Конгресу украiнцiв.

Додати коментар


Захисний код
Оновити

Вхід

Останні коментарі

Обличчя української родини Росії

Обличчя української родини Росії

{nomultithumb}

Українські молодіжні організації Росії

Українські молодіжні організації Росії

Наша кнопка