Друк
Розділ: Про сайт і редакцію
 1. Сайт "Кобза" є незалежним правозахисним сайтом на тему "українці у Росії". Жодна з організацій не може мати прямого контролю над редакторською політикою сайту. Редакторську політику визначає лише редакція сайту. До складу редакції входять: директор сайту і редактор (або редактори). Сайт "Кобза" несе моральну відповідальність лише перед українськими правозахисниками Росії, вважаючи себе інформаційним органом цієї громадської групи. Сайт "Кобза" є неполітичним і позафракційним. Ми підтримуємо УСІХ УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОЗАХИСНИКІВ РОСІЇ;
 2. Сайт "Кобза" є некомерційним і неприбутковим. Фінансова політика будується на принципах збереження незалежності редакторської політики;
 1. Фінансування сайту входить в обов"язки директора сайту. На початку року (в лютому) приймається бюджет сайту. В кінці року директор звітує перед редакцією за фінансовий рік. Редакція приймає рішення про доцільність публікації річного фінансового Звіту. При цьому має братися до уваги безпека і анонімнісь жертводавців із Росії (жертводавці можуть зазнати утисків влади). У випадку, коли жертводавці бажають публікації своїх пожертв, редакція забов"язана опублікувати цю інформацію;
 2. Усі пожертви від Західної діаспори публікуються;
 3. Сайт "Кобза" готовий прийняти спонсорські внески на таких умовах:
  1. мінімальна пожертава - 30 ам.дол.;
  2. пожертва приймається без всяких умов зміни напрямку сайту, редакторської чи кадрової політики;
  3. не приймаються пожертви від: урядових фондів; від бізнесів, що підпадають під визначення "олігархічі" чи "кримінальні"; від церковних організацій; благодійних фондів, що опікуються убогими, сиротами і т.д. (Зрозуміло, що усі вищеназвані організації потрапили до списку, виходячи з зовсім різних міркувань та принципів);
 4. В нинішній момент сайт не має права надавати посвідки, що звільняють жертводавців від податків. Ми не матимемо статусу благодійної організації і в наступні роки;
 5. У випадку, коли правозахисна організація бажає здійснення інформаційного проекту на сайті "Кобза", що співпадає з напрямком сайту, і готова надати свої фінанси на даний проект, редакція може обговорити такий проект. Мова іде про спільний проект, а не про пожертву. Сайт "Кобза" готовий співпрацювати в рамках подібних правозахисних проектів;
 6. Сайт "Кобза" зацікавлений у взаємній рекламі дружніх сайтів (взаємне виставлення лінків до сайтів). При цьому ми не рекламуємо інші сайти, організації чи бізнеси на комерційних умовах. Уся реклама на сайті "Кобза" безкоштовна;
 7. Сайт "Кобза" пропонує передплату на друковану чи електронну версію матеріалів сайту. Ціни та періодичність розсилки буде визначено до кінця 2001 року. Стежте за нашою рекламою.